Vi tar hand om er arbetsmiljö – och mycket mer

Tilläggstjänster

Genom att utnyttja Städtjänsts breda utbud av tilläggstjänster och arbetsplatsservice kan du slippa mycket administration. Du sparar både tid och pengar genom att låta vår personal utföra en rad mindre sysslor och supporttjänster när vi ändå är på plats och städar!

Vi tar hand om din arbetsmiljö – och mycket mer

En väl fungerande städning är en grundförutsättning för en trivsam och trygg arbetsmiljö – och då behöver du en seriös samarbetspartner med den rätta kompetensen. En partner som är auktoriserad av Almega och är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. En partner som följer spelreglerna med råge, med kollektivavtal och kvalificerad fortbildning för all personal. En partner med resurser att lösa alla dina servicebehov, på dina villkor. Kort sagt, du behöver Städtjänst Värmland!

Städtjänst Värmland är ett helägt dotterbolag till Skaraborgs Städ – läs mer om koncernen här.