Rutavdraget
– din frihet

Våra tjänster är berättigade till skatteavdrag upp till 50% för hushållsnära tjänster, så kallat Rutavdrag – och vi tar hand om ansökan så du inte behöver tänka på det alls!

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Exempel på tjänster är städning, tvätt och strykning, flyttstädning, rengöringsarbeten, trädgårdsarbeten som till exempel gräsklippning och snöskottning.

Rutavdraget medges fortfarande med 50% av arbetskostnaden med maxbelopp 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år. Har du fyllt 65 år vid årets ingång från 1 januari 2016 har du rätt att göra Rutavdrag upp till 50 000 kr. Avdrag ges för arbetskostnaden.

Du får skattereduktion för tjänsterna när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar.

Är du osäker på om ditt arbete är berättigat till rutavdrag?
Läs Skatteverkets information ”exempel på rutarbete