Städtjänst Värmland har nu levererat kvalitativa städtjänster till nöjda kunder i över 50 år. Det tycker vi är ett gott betyg på vår goda servicekvalitet. Men våra många år i branschen är ingen slump, redan tidigt förstod vi att vårt företag var väldigt speciellt: ett litet familjeföretag som fått växa i sin egen takt, och där gemenskap och yrkesstolthet alltid har präglat verksamheten. Men istället för att fortsätta prata om vår förträfflighet och all vår kunskap låter vi hellre våra 50 år i branschen och lika många år av nöjda kunder säga sitt.

Kvalitetssäkring och miljöcertifiering

Att erbjuda våra kunder rätt kvalitet med största möjliga hänsyn till miljön är en målsättning för Städtjänst Värmland. Därför har vi ett integrerat kvalitets- och miljöledningsystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.
ISO certifieringen ger Er som kund många fördelar, bl. a.

 • Vi har utbildad personal
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar
 • Vi sätter nya dokumenterade kvalitets- och miljömål på både lång och kort sikt
 • Vi gör regelbundna miljöanalyser
 • Vi använder miljögodkända kem, doseringssystem

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi utför städtjänster i offentliga och privata miljöer. Dessa uppdrag ska genom nära kontakt med kunden uföras enligt beställning och avtal, för att uppfylla behov, önskemål, krav och förväntningar. Vi arbetar för att kunden på alla tänkbara sätt ska få en positiv bild av företaget.

Detta skall vi uppnå genom att:

 • Samarbeta med kunder, myndigheter, leverantörer och organisationer för att utveckla yrkeskunskap, kvalitet och miljöomsorg.
 • Kvalitets- och miljöförbättringar skall ständigt pågå och vara en naturlig del av det dagliga arbetet samt vara en viktig kugge i företagets utvecklingsprocess.
 • Vi i vårt dagliga arbete skall främja metoder och arbetssätt som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling.
 • Vi utbildar och utvecklar våra medarbetare till kompetenta yrkesmänniskor präglade av serviceanda och laganda.
 • miljöbalkens allmänna hänsynsregler som bas, eftersträvas ständiga förbättringar.
 • Reklamationer och avvikelser i såväl miljö som kvalitet skall åtgärdas snabbt och effektivt samt med omsorg om kunden.
 • Kvalitet- och miljöpolicyn efterlevs och finns tillgänglig för allmänheten.
 • Resultatgaranti
 • Vi lämnar resultatgaranti på samtliga våra arbeten. Det innebär att eventuella anmärkningar på arbetets resultat åtgärdas omgående kostnadsfritt.