Städtjänst Värmland har nu levererat kvalitativa städtjänster till nöjda kunder i över 50 år. Det tycker vi är ett gott betyg på vår goda servicekvalitet. Men våra många år i branschen är ingen slump, redan tidigt förstod vi att vårt företag var väldigt speciellt: ett litet familjeföretag som fått växa i sin egen takt, och där gemenskap och yrkesstolthet alltid har präglat verksamheten. Men istället för att fortsätta prata om vår förträfflighet och all vår kunskap låter vi hellre våra 50 år i branschen och lika många år av nöjda kunder säga sitt.

Auktoriserat Serviceföretag

Auktorisationen är skapad av Almega Serviceföretagen för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.

Auktoriserade serviceföretag har bland annat:

  • utbildade medarbetare
  • miljöledningsystem
  • ansvarsförsäkring
  • betalda skatter och arbetsgivaravgifter
  • medarbetare som har synlig namnbricka eller företagskort och kan legitimera sig

Vilka ansvarar för auktorisationen?

Det är Almega Serviceföretagen, arbetsgivar- och branschorganisationen för serviceentreprenadföretag i Sverige som ansvarar för auktorisationen.