Nu erbjuder vi Svanenmärkta städtjänster i hela Värmland!

Genom miljömärkning med Svanen får vi ett kvitto på att vårt miljö- och kvalitetsarbete håller en hög standard, det är vi mycket glada och stolta över.

Miljömärkta städtjänster innebär att vi uppfyller tuffa miljökrav på många områden och att vi aktivt arbetar med att minska miljöbelastningen. Ett Svanenmärkt städbolag har begränsad förbrukning av kemikalier, som också de är miljömärkta. Vi minimerar våra transporter och håller nere mängden av vårt avfall.

Anlitar du ett Svanenmärkt städföretag hjälper du aktivt till att minska miljöbelastningen.

För mer information kring vår Svanencertifiering, kontakta Lennart Eklindh, Miljö-kvalitetsansvarig på 054 – 690 790 alternativt le@skaraborgs.se

Du kan även läsa mer om Svanenmärkta städtjänster här: http://www.svanen.se/Portaler/Stadtjanster/