Nu har vi klarat kraven för att få vårt kvalitets- och miljöarbete ISO certifierat enligt ISO 9001 och 14001. Detta är en bekräftelse på att vi arbetar rätt och håller en bra nivå inom dessa områden. Sedan tidigare är Skaraborgs Städ AB också både miljö- och kvalitetscertifierade. Nästa steg i miljöarbetet är att få vår städning certifierad enligt Svanens miljömärkning.