Under hela hösten 2011 har vi haft en mycket positiv trend med många nya kunder på flera orter. Inledningen på 2012 har genom att vinna 3st offentliga upphandlingar startat bra.

  • Med start 1 januari har vi fått ett uppdrag att städa Hierneskolan i Koppom åt Eda kommun. Hierneskolan har ca 240 elever från förskola upp till 9:an ,samt ett dagis i anslutning till skolan.
    Roligt att vi etablerar oss på en ort vi ej var representerade på tidigare.
  • Säfflebostäder städar vi sedan flera år tillbaka, men genom en ny upphandling vann vi större andel än vi haft tidigare. Start för denna nya period är 1 februari.
    Lokalvården innebär städning av trapphus, tvättstugor, källargångar, kontor och lägenheter.
  • Hyresbostäder i Karlskoga är vårt största uppdrag på länge och där startar vi den 1 april. Detta uppdrag innebär ett nytt lokalkontor samt flera nya heltidstjänster.
    Hyresbostäder i Karlskoga har ca 2600 lgh och städningen innebär även här trapphus, tvättstugor mm.